Realització d'ofertes per a licitacions a les diferents Administracions